МАСЛОВА Тамара ЯковлевнаМАХАЛОВА Тамара Ивановна


МАТРОСОВ П.В.

Работник ПТС в 1960-е гг.


МАСЛОВА Тамара ЯковлевнаМАХАЛОВА Тамара Ивановна