БОРОВКОВА Нина ИвановнаБОТВИНКИН Юрий Павлович


БОТВИНКИН Владимир Павлович

Осветитель.

Работал на КСТ с 1969 по 1974 г.

В.Ботвинкин и Ю.Светлаков

БОРОВКОВА Нина ИвановнаБОТВИНКИН Юрий Павлович