ПОМЯН ВалентинаПОПОВ Виктор Петрович


ПОНАМАРЕВА Тамара Васильевна

Машинистка.

Работала с 1969 по 1971 г.


ПОМЯН ВалентинаПОПОВ Виктор Петрович