АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗОРАВМАБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗОРАВМ