КИРИЛЛОВ Кирилл СергеевичКИСЕЛЕВ Игорь Михайлович


КИРИЛЛОВА Мария Яковлевна

Монтажница.

На КСТ работала в киноцехе с 1969 по 1973 г.


КИРИЛЛОВ Кирилл СергеевичКИСЕЛЕВ Игорь Михайлович