САБИТОВ Рифат АбдулвагаповичСАВИНЦЕВ Борис Григорьевич


САВЕНКО Алевтина Ивановна

Секретарь - машинистка.

Работала на КСТ с 1968 по 1974 г.


САБИТОВ Рифат АбдулвагаповичСАВИНЦЕВ Борис Григорьевич