СИНЯКОВ Вячеслав АлександровичСКОБЛИН Борис Леонидович


СИТНИК Валентина Ивановна

Машинистка на КСТ.

Работала с 1977 по 1986 г.


СИНЯКОВ Вячеслав АлександровичСКОБЛИН Борис Леонидович