ТОТЫШ Юрий СафроновичТРЕГУБОВ Лев Кириллович


ТРАХТЕНБЕРГ Александр Семенович

Диктор.

Работал на КСТ с 1968 по 1970 г.


ТОТЫШ Юрий СафроновичТРЕГУБОВ Лев Кириллович