Буква А

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,